VÝPRODEJ  50% JEN PŘES VÍKEND!

Obchodní podmínkyOBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NORDICDECORATION.COM
OBSAH:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3. CENA A PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ

4. ZPŮSOBY PLATBY

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ 

6. REKLAMACE

7. UVÁDĚNÍ INFORMACÍ O ZBOŽÍ

8. ZÁRUKA

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je Nordic Decoration společnost s ručením omezeným, se sídlem v Krakově 31-153, ulice Szlak 77/222, Polsko, daňové identifikační číslo (NIP):6762436041, registrační číslo společnosti (REGON): 121455586, zapsaná v obchodním rejstříku (KRS) u obvodního soudu Kraków-Śródmieście pod číslem 0000376761, emailová adresa: shop@nordicdecoration.com, telefonní číslo: +48 661322555 (dále jen „Prodávající“) a Kupujícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nordicdecoration.com.

1.2. Kupující zasláním objednávky tj. uzavřením spotřebitelské smlouvy stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří právně nedílnou součást smlouvy.

1.3. Kupujícím může být fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která je plně způsobilá k právním úkonům a hodlá uzavřít kupní smlouvu s Prodávajícím.

1.4. Ceny zboží jsou uvedeny v korunách českých, včetně daně z přidané hodnoty.

1.5. Objednávku Kupující může podat prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese nordicdecoration.com, případně telefonicky nebo emailovou poštou. 


1.6. Kupující souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě. Kupující souhlasí s vystavováním a obdržováním daňových dokladů elektronicky. Kupujícímu budou zaslány na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce daňové doklady v elektronické podobě jako jsou například: faktury DPH s přílohami, opravné faktury s přílohami a formuláře. Tato dohoda také opravňuje Prodávajícího k vystavování a předávání daňových dokladů v elektronické podobě, v souladu s nařízením Ministra financí Polské republiky ze dne 17. prosince 2010 o předávání a uchovávání daňových dokladů a poskytovaní dokladů v případě daňové kontroly.

1.7. Po závazným odeslání objednávky Kupujícím je Kupujícímu zasíláno automaticky potvrzení o obdržení objednávky.  

1.8. Objednávka bude zpracována a odeslána po přijetí platby. Vyřizování objednávky začíná buď ve chvíli zaúčtování částky na bankovním účtu uvedeným v potvrzení příjetí objednávky, anebo v případě platby kartou a platby na dobírku - ve chvíli odeslaní objednávky.


1.9. Kupující může objednávku změnit během 2 dní od chvíle kdy realizace objednávky začala. Změna vyžaduje podpis Kupujícího nebo souhlas ve formě e-mailu.

1.10. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen nabízeného zboží a služeb, změny nabídky a zavádění nových výrobků. Prodávající má právo organizovat marketingové akce, měnit jejich pravidla a rozhodovat o době jejich konání a ukončení.

1.11. Prodávající snaží se o maximální přesnost v popisu zboží uvedeného na webových stránkách, nicméně v rozsahu povoleném platnými právními předpisy nezaručuje, že popis zboží, barevného provedení či další informace nebo další obsah dostupný na webových stránkách je přesný, kompletní, důvěryhodný, aktuální či bezchybný. Chyby na webových stránkách budou opravované ihned po obdržení informace. Pro další informace týkající se nabídky Kupující může kontaktovat Prodávajícího.


1.12. Kupující je povinen potvrdit převzetí objednaného zboží podpisem na dodacím listě dopravní společnosti. Ve chvíli potvrzení převzetí zboží nebezpečí škody na věci, práva s povinnosti schovatele přechází na Kupujícího.2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Zboží prodávané v internetovém obchodě NORDICDECORATION.COM je nové a podléhá záruce výrobce, importéra nebo prodejce. Záruka platí na území Polské republiky a České republiky. Prodávající může taky prodávat použité zboží a v tomto případě Kupující je o tom vždycky informován.

2.2. Webová stránka internetového obchodu NORDICDECORATION.COM obsahuje informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v korunách českých, včetně daně z přidané hodnoty. Při nakupování na české jazykové verzi webové stránky internetového obchodu se zboží platí v korunách českých. Uvedeny ceny neobsahují náklady spojené s dodáním, vrácením, instalací nebo montáží zboží.

2.3. Kupující je povinen zaplatit za objednané zboží způsobem, jež byl sjednán s Prodávajícím. V případě nákupu prostřednictvím webové stránky internetového obchodu na internetové adrese www.nordicdecoration.com Kupující si zvolí způsob platby v objednávkovém formuláři. 

2.4. V případě zboží dostupného jen na objednávku realizace objednávky začíná ihned po zaplacení sjednané v objednávce zálohy ve výší minimálně 50% celkové ceny zboží. Kupující je povinen zaplatit zálohu nejpozději do 3 dní od obdržení potvrzení objednávky. Nedojde-li k řádné a včasné úhradě zálohy, bude objednávka automaticky zrušená. Záloha může být účtována také v případě zboží, které je skladem.

2.5. Zjistí-li Prodávající po odeslaní objednávky Kupujícím, že objednané zboží je vyprodáno buď z jiných důvodů dočasně nedostupné, bude Kupující o tom ihned informován elektronickou poštou buď telefonicky. Může tedy Kupující se rozhodnout, zda čeká delší dobu na zpracování objednávky, že bude požadovat jiné zboží ve stejné hodnotě nebo částečné zpracování objednávky, nebo bude objednávka zrušená.

2.6. Zaslání Kupujícím objednávky (elektronickou poštou nebo objednávkovým formulářem dostupným na webových stránkách internetového obchodu) je návrh na uzavření s Prodávajícím kupní smlouvy na objednané zboží. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce. Prodávající potvrdí obdržení objednávky 1) během 24 hodin, v případě státních svátků Polské republiky jedná se o 24 hodiny spočítané od prvního následujícího pracovního dne - v případě objednávek zaslaných od pondělí do čtvrtku nebo 2) do pondělí – v případě objednávek odeslaných v pátek a o víkendu.

2.7. Prodávající po ověření objednávky potvrdí Kupujícímu elektronickou poštou, že byla objednávka schválena a je připravena k dalšímu zpracování, spolu s informacemi o ceně a datum odeslání objednaného zboží. Prodávající potvrdí schválení objednávky a sdělí informace o aktuální ceně a podrobnostech tykajících se vyřízení objednávky během 24 hodin, v případě státních svátků Polské republiky se jedná o 24 hodiny spočítány od prvního následujícího pracovního dne. Pokud Prodávající během 24 hodin od schválení objednávky obdrží od Kupujícího poznámky k objednávce, bude objednávka pozastavena. Prodávající vyřizuje objednávku, pokud během 24 hodin od schválení objednávky neobdrží od Kupujícího žádné poznámky k objednávce.

2.8. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího, že objednávka je připravena k odeslání. Během 7 dní ode dne obdržení oznámení o změně stavu objednávky Kupující je povinen uhradit zbytek kupní ceny. Po přijetí platby Prodávající bude kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o odeslaní zboží. Kupující je povinen sjednat způsob a datum odeslaní zboží během 14 dní od obdržení informace o připravení objednávky k odeslaní.


 
3. PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1. Objednané zboží bude odesláno na adresu, kterou si Kupující zvolil v objednávkovém formuláři, telefonicky nebo elektronickou poštou. V případě, že Kupující chybně vyplní údaje v objednávkovém formuláři  a kvůli tomu není možné zboží odeslat, Prodávající bude neprodleně Kupujícího kontaktovat.

3.2. Objednané zboží je expedováno prostřednictvím profesionálních přepravní společností. Zboží lze také vyzvednout osobně  v pracovních dnech v rámci otevírací doby v prodejně v ulici Kałuży 1 v Krakově.

3.3. Přibližná doba doučení zboží je uvedená v popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu NORDICDECORATION.COM. Tato doba platí pro objednávky na dobírku. Objednávky placené bankovním převodem Prodávající zasílá až po obdržení a zaúčtovaní platby (obvykle do 2 pracovních dní).


3.4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit čas vyřízení objednávky a odeslaní zboží v případě nezaviněných Prodávajícím příčin. Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován telefonicky a/nebo prostřednictvím elektronické pošty. Běžně uváděné dodací termíny představují plánované a předpokládané termíny dodání zboží od výrobce a nejsou závazné. Kupující je povinen zkontrolovat stav odebraného zboží ihned při převzetí od přepravní společnosti ve smyslu kompletnosti odebraného zboží dle přepravního listu, a to v přítomnosti řidiče přepravní společnosti. Provedení kontroly stavu zásilky je podmínkou k uplatnění nároku na náhradu případné škody vzniklé dopravou nebo nekompletností zásilky. Cena dodávky nezahrnuje instalaci a montáž zboží, pokud nebylo sjednáno jinak.

3.5. Zboží Prodávající zasílá pouze na území Polské republiky a České republiky. V případě přepravy do České republiky cena a podmínky odeslání zboží budou sjednány individuálně.

 
3.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a provést úkony požadováné Zákonem o dopravě z dne 15 listopadu 1984 (Sb. Polské republiky č. 119/1995 pol. 575, ve znění pozdějších předpisů) pro zachovaní odpovědnosti dopravce a sepsat škodní protokol o stavu zásilky pro zjištění okolností vzniku ztráty.


3.7. Kupující je povinen potvrdit převzetí objednaného zboží podpisem na dodacím listě dopravní společnosti. Ve chvíli potvrzení převzetí zboží, nebezpečí škody na věci, práva s povinnosti schovatele přechází na Kupujícího.4. ZPŮSOBY PLATBY

4.1. Prodávající umožňuje Kupujícímu různé způsoby platby za objednané zboží:
- platba při převzetí zboží,
- platba v hotovosti při osobním vyzvednutí zboží na prodejně,
- bankovní převod na číslo bankovního účtu Prodávajícího:
Banka: BZWBK SA
Číslo účtu: PL 55 1090 1665 0000 0001 1702 7105

- bezhotovostní internetové platby v obchodě Nordic Decoration probíhají prostřednictvím zvolených Prodávajícím služeb Blue Media S.A. System bezhotovostních internetových plateb provozuje Blue Media S.A. – společnost Blue Media S.A. se sídlem v Sopotech, ulice Haffnera 6, 81-717 Sopoty, Polsko. Daňové identifikační číslo (NIP): 585-13-51-185, registrační číslo společnosti (REGON): 191781561, společnost zapsaná v obchodním rejstříku (KRS) u obvodního soudu Gdaňsk-Sever VIII pod číslem 0000320590, základní kapitál ve výší 2.000.000 PLN plně splaceny.5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ 


5.1.

Formulář vrácení zboží ke stažení.

Dle ustanovení čl. 7 odst. 1 Zákonu o ochraně práv spotřebitele a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem z dne 2. března 2000 (Sb. Polské republiky č. 22/2000, pol. 271, ve znění pozdějších předpisů) má Kupující právo jednostranně a bez udání důvodů od smlouvy ve stanovené lhůtě 14 dní odstoupit a požadovat vrácení peněz, včetně DPH, zaplacených za zboží, pokud zboží zakoupil takzvaně na dálku (tzn. například v internetovém obchodě). Nárok na vrácení distribučních nákladů (poštovné, balné apod.) Kupující nemá. V souladu s příslušným ustanovením sděluje Prodávající Kupujícímu, že Kupující je povinen využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář vracení zboží, a to s dodržením uvedené lhůty. Lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží a v případě služeb od dne uzavření smlouvy. 

Právo uvedené v tomto článku Obchodních podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele, tj. osobu, která jedná za účelem, který nelze považovat za její profesní nebo obchodní činnost.5.2. Právo na odstoupení Kupujícího od smlouvy se nevztahuje na nákup neprefabrikovaného zboží, zboží speciálně upraveného nebo vyrobeného podle přání Kupujícího nebo vyrobeného pro splnění individuálních přání Kupujícího, týkajících se zejména výrobků pro něž Kupující definoval vlastnosti jako jsou barva nebo typ materiálu, z kterého je zboží vyrobeno. Kupující nemá nárok na vrácení zboží, které bylo vyrobeno na zakázku, na všechno zboží vyrobené na zakázku se nevztahuje také právo na odstoupení od kupní smlouvy. V případě zrušení objednávky zboží na zakázku ze strany Kupujícího do 2 dní od zaplacení zálohy, bude vrácena celá záloha. V případě, že Kupující objednávku nezrušil během do 2 dní od zaplacení zálohy, nebude záloha vrácena.


5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy podmínkou vracení plné částky je doložení Kupujícím nepoškozeného zboží v kompletním obalu. Zboží a příslušenství Kupující může použít a vyzkoušet, avšak nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebení.

5.4. Podmínkou pro vrácení plné částky je doložení nákupního dokladu, například účtenky nebo faktury. Pro uplatnění práva na vrácení zboží je Kupující povinen informovat Prodávajícího elektronickou poštou na adrese reklamacje@nordicdecoration.com nebo telefonicky +48 661 988 555  a zaslat zboží a nákupní doklad na adresu uvedenou ve formuláři vracení zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

5.5. Kupující se zavazuje doložit Prodávajícímu formulář vrácení zboží a číslo bankovního účtu Kupujícího pro vracení částky prostřednictvím pošty na adresu Nordic Decoration Sp. z o. o., ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków nebo elektronické pošty na adresu reklamacje@nordicdecoration.com.

5.6. Prodávající zkontroluje vrácené Kupujícím zboží do 5 pracovních dní po obdržení zboží, nákupního dokladu a formuláře vrácení zboží. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 5.3 těchto Obchodních podmínek, vystaví Prodávající opravný daňový doklad (fakturu) a zašle Kupujícímu elektronickou poštou nebo na žádost poštovnou zásilkou. Po obdržení potvrzení o souhlasu Kupujícího s údaji opravného daňového dokladu Prodávající vrátí částku na účet Kupujícího a to do 14 kalendářních dní.

5.7. Prodávající nepřijímá zásilky poslány na dobírku. Vrácení zboží by mělo být sjednáno předem.

5.8. Při zasílání vráceného zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

5.9. Při výměně zboží, dává-li Prodávající takovou možnost, v případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně uhrazen Kupujícím. Kupující hradí také jiné předmětné náklady spojené s výměnou zboží, které neleží na straně Prodávajícího.

5.10. Výměna zboží na jiné je možná po dohodnutí s Prodávajícím. 6. REKLAMACE

6.1. Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) se řídí právním řádem Polské republiky. Tento reklamační řád je v souladu se Zákonem o právech spotřebitelů z dne 23. května 2014 a Zákonem z dne 23 března 1964 Sb. Polské republiky - Občanský zákoník. V případě nového zboží reklamace se uplatňuje, pokud závada bude zjištěna během dvou let od převzetí zboží. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. V případě prodeje použitého zboží Prodejce si může smluvně sjednat s Kupujícím kratší dobu pro uplatnění práv, tato zkrácená doba nesmí překročit polovinu zákonné doby dvou let, tj. jednoho roku.

6.2. Při převzetí zboží je Kupující povinen dodané zboží zkontrolovat v přítomnosti dopravce. Podpisem přepravního listu Kupující stvrzuje, že zboží je kompletní a mechanicky nepoškozené. Kupující je povinen zkontrolovat stav zásilky i když vnější obal není poškozen. Na pozdější reklamace nekompletnosti a mechanického poškození způsobeného během dopravy nebude brán zřetel. Připadnou škodu Kupující je povinen nahlásit přepravci. Zkontrolováni zásilky je nezbytné pro uplatnění reklamace. Jinak reklamace nebude uznána dopravní společností/dopravcem.

6.3. Pokud Kupující po rozbalení zásilky zjistí, že zboží bylo během přepravy poškozeno, že je poškozeno buď chybí nějaká část apod., musí tady s přepravní společností sepsat zápis o škodě a neodkladně kontaktovat Prodavajícího pomocí emailu reklamacje@nordicdecoration.com . Aby byla zaručena maximální kvalita naších služeb laskavě kontaktujte nás pouze emailem a prosíme nepřerušujte kontakt.

6.4.  Odlišnost tónu barvy textilu, kůže, eko-kůže, dřeva, laminátových desek atd. není předmětem reklamace. Barvy zboží se mohou lišit v závislosti na individuálním nastavení monitoru nebo jiného zobrazovacího zařízení. Veškeré fotografie uvedené na webových stránkách Obchodu jsou ilustrativní.

6.5. Pokud bylo zboží Kupujícímu zasláno přepravní společností, Kupující je povinen k reklamaci přiložit podepsaný zápis o škodě a fotografickou dokumentaci, na na které je vidět závadu. Zápis a fotografie je Kupující povinen poslat poštou jako doporučené psaní, buď naskenovat a poslat elektronickou poštou na adresu: reklamacje@nordicdecoration.com.

6.6. Pokud Kupující odesílá reklamované zboží, je povinen přiložit doklad o koupi zboží a vyplněný reklamační list.

Reklamační list ke stažení zde: Reklamační list

6.7. Reklamované zboží Kupující zasílá na adresu skladu Obchodu, kde se reklamace vyřizuje. Adresu Kupující obdrží emailem. Kupující je povinen předem sjednat s Obchodem způsob a podmínky odesláni zboží. Obchod vyřizuje reklamaci během 14 dní od obdržení zásilky. Během této doby se Obchod zavazuje sdělit informaci o výsledku zkoumání (negativně/pozitivně).

6.8. Kupující souhlasí s tím, že v případě neoprávněné reklamace buď poškození zboží Kupujícím mohou být účtovány náklady spojené s touto neoprávněnou reklamací, které vznikly Kupujícímu.7. SHODA VÝROBKU S POPISEM

7.1. Prodávající snaží se o maximální přesnost v popisu zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu. Prodávající informuje, že uvedené parametry a vlastnosti zboží jsou v souladu s informacemi výrobců.

7.2. Barvy textilů, kůže apod. se mohou lišit v závislosti na kvalitě fotografií, individuálním nastavení monitoru nebo jiného zobrazovacího zařízení.

7.3. Zboží vyrobené z přírodních materiálů jako jsou například: kůže typu PONY, dřevo, mramor apod. jsou přírodní produkty a jsou jedinečné. Rozmístění látkových záplat na kůži typu PONY, zbarvení výrobků z kamene, letokruhy dřeva v každém kusu se mohou lišit.8. ZÁRUKA

8.1. Na veškeré zboží poskytuje Prodávající záruku 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

8.2.
 Na použité zboží a expoziční produkty poskytuje Prodávající záruku 12 měsíců od převzetí zboží Kupujícím. 

8.3.
 U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 

8.4.
 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací. Záruka se vztahuje na opravu zboží v záruční době. O způsobu odstranění vady rozhoduje Prodávající.

8.5.
 Kupující má právo na vyhotovení nového výrobku nebo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady v případě, že vada byla závažná. Pokud počet provedených oprav překročí určený Prodávajícím počet oprav stejného reklamovaného elementu, po nichž se dále vada vyskytuje, Prodávající si vyhrazuje právo zvolit způsob dalšího vyřizování reklamace.9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.
 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

9.2.
 Osobní údaje získané od Kupujícího užívá společnost Nordic Decoration výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Tyto údaje jsou shromažďovány s náležitou péčí a přiměřeně chráněny proti přístupu neoprávněných osob v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (Sb. Polské republiky č. 133/1997, pol. 883).

9.3.
 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze společnosti Nordic Decoration a další zákonná práva k těmto. Tyto údaje může Kupující aktualizovat prostřednictvím uživatelského účtu zadáním své elektronické adresy a hesla na webových stránkách obchodu na internetové adrese www.nordicdecoration.com.10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.
 V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem o ochraně práv spotřebitele a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem z dne 2. března 2000 (Sb. Polské republiky č. 22/2000, pol. 271, ve znění pozdějších předpisů), Zákonem o zvláštních podmínkách prodeje spotřebního zboží a o změně Občanského zákoníku z dne 27 července 2002 (Sb. Polské republiky č. 141/2002, pol. 1176, ve znění pozdějších předpisů), zákonu z dne 23 dubna 1964 r. - Občanský zákoník (Sb. Polské republiky č. 16/1964 pol. 93 ve znění pozdějších předpisů).


10.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva Polské republiky a budou řešeny příslušnými soudy Polské republiky v souladu se zákonem ze dne 17 listopadu 1964 - Občanský zákoník (Sb. Polské republiky č. 43/1964 pol. 296 ve znění pozdějších předpisů).

10.2. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek. Pro Kupujícího platí znění Obchodních podmínek z dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. 

10.3. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a uhradit celkovou cenu zvoleným způsobem platby. Kupující může odmítnout převzetí zásilky, v případě, že při převzetí se zboží ukáže být neúplné nebo poškozené.

10.4. Všechny texty a obrázky produktů jsou chráněny autorským právem. Kopírování, šíření, použití pro komerční účely a prezentaci na jiných webových stránkách není možné bez předchozího souhlasu Prodávajícího.

10.5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit nejprve smírnou cestou. Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu v Polské republice.

10.6. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek. Změny a znění obchodních podmínek s uvedením doby platnosti jsou uveřejněna na webové stránce Prodávajícího na webové adrese internetového obchodu www.nordicdecoration.com.

10.7. Odesláním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky.

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl